Personal Coaching

Een individueel coachingsproces is een intensief proces waarin de ontwikkeling versneld wordt door dat er zeer gerichte aandacht is. Ik werk met verschillende methodes, waaronder voice dialogue, systemisch werken en oplossingsgericht coachen.

Ik begeleid in het onderzoeken van kernovertuigingen die we door de jaren heen vaak onbewust hebben opgebouwd, en die voor een nieuw te maken stap soms blokkerend kunnen werken, waardoor het zaak is een kleine stap te maken naar een bevorderende overtuiging.

Ik ga doorgaans uit van 3 tot 5 coachingsessies, en na de vrijblijvende intake besluiten beide partijen om al of niet met elkaar in zee te gaan. Mocht een meer therapeutische insteek nodig zijn, dan verwijs ik door naar collega's.
De enige uitweg is de weg naar binnen (Rilke)